Category: Bengali Novel

Bishbriksha by Bankim Ch Chattopadhyay Bengali Novel PDF

Bishbriksha Bengali Novel by Bankim Chandra Chattopadhyay PDF. Book – Bishbriksha (বিষবৃক্ষ), Category – Bengali Novel (Bengali Folklore), Author – Bankim Chandra Chattopadhyay, Book Pages – 275, Book Format – PDF, PDF Size – 12 MB, Bishbriksha (Poison Tree) Novel written by Bankim Ch Chattopadhyay PDF. Literary emperor Bankim Chandra Chattopadhyay is well known as […]

Banglar Lok-Sahitya Vol-3 by Ashutosh Bhattacharya PDF

Banglar Lok-Sahitya Vol-3 by Ashutosh Bhattacharya PDF. Book – Banglar Lok-Sahitya Vol-3, Category – Bengali Novel (Bengali Folklore), Book Composed – 6 (Six)Volume, Book Pages – 858 Book Format – PDF, PDF Size – 20 MB, Banglar Lok-Sahitya Vol-3 by Ashutosh Bhattacharya. Ashutosh Bhattacharya has written the novels Banglar Lok Sahitya (Folklore of Bengal). These […]